A faluról

Héhalom község Nógrád megye déli részén a fővárostól mintegy 60 km-re, Aszódtól és Pásztótól egyaránt 20 km-re található. Sziráktól délkeletre,Egyházasdengeleg, Palotás, Erdőtarcsa és Nagykökényes közt fekvő település.

Héhalom nevét a 13–14. században említették először az oklevelekben Hywhalom alakban írva.

Egy 1439-es oklevél szerint ekkoriban, Báthory István birtokaként a bujáki vár tartozéka volt, később vámhelyként működött. Az 1500-as évekközepétől a török területekhez tartozott, sokáig Arpalék Hasszán aga kezén volt. 1598-ban Nádasdy Ferenc volt a földesura, de 1633-1634 között ismét a törököké lett, a váci nahije községei között sorolták fel, de csak egy adóköteles házzal. Az 1600-as évek végére elnéptelenedett, az ezután megjelenő népességről nem tudjuk, hogy az „őslakosok” költöztek-e vissza, vagy más vidékről vándoroltak ide emberek. Az adózási listákon szereplő nevekből arra következtetünk, hogy a falu lakossága teljesen kicserélődött. Több „tulajdonosváltás” után 1770-től 1848-ig az Esterházy család tagjai közül kerültek ki a település földesurai. 1832-ben Esterházy Miklós támogatásával építették fel a falu új templomát. A falu lakossága máig jórészt római katolikus vallású. A századforduló környékén a falu határában fekvő földek a Schossberger család tulajdonában voltak. A 20. század elején Nógrád vármegye Sziráki járásához tartozott.

1910-ben 1259 lakosából 1257 magyar volt. Ebből 1216 római katolikus, 22 evangélikus, 21 izraelita volt. 2001-ben a település lakosságának 94%-a magyar, 6%-a cigány nemzetiségűnek vallotta magát.[3] A község az 1950-es megyerendezésig a sziráki járáshoz tartozott, ekkor annak többi községével együtt az újonnan alakuló pásztói járáshoz csatolták. 1950-től 1970-ig a községnek önálló tanácsa volt, ezután 1970. július 1-jén a környező településekkel, Palotással, Kisbágyonnal és Szarvasgedével közös tanács társközsége lett, a közös tanács székhelye Palotáson volt.[4] 1981. december 31-étől Palotás és Héhalom Palotáshalom néven egyesült,[5] de 1990-ben az egyesítés megszűnt, és ekkor ismét önálló tanácsot is alakítottak Héhalomban. A rendszerváltás után községi önkormányzat alakult. 2008-2009-es tanévtől az egyházasdengelegi felső tagozatosok is a héhalmi iskolában tanulnak.

hid

Forrás: Wikipédia